CONDICIONS D'ÚS

Responsabilitat de l'usuari i l'ús del lloc Web, dels continguts i serveis

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els seus serveis i continguts de manera lícita, lleial, correcta i de bona fe segons la legislació vigent amb els usos generalment acceptats. Així com no utilitzar el lloc Web ni la seva informació per a realitzar cap activitat contraria a la Llei, la moral o l’ordre públic.
Es compromet a no realitzar accions que puguin ocasionar danys al lloc Web així com inutilitzar-lo, sobrecarregar-lo o deteriorar-lo de qualsevol manera així com no realitzar cap acció que pugui impedir a la resta d’usuaris la normal i correcte utilització del lloc Web.
Els continguts, opinions totes les activitats realitzades per l’usuari en general, son exclusivament la seva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se DOS I UNA dels danys o perjudicis derivats de les dites activitats alienes a la seva voluntat ni coneixement efectiu de les mateixes.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

DOS I UNA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
DOS I UNA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, DOS I UNA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

DOS I UNA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
DOS I UNA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, DOS I UNA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DOSIUNA amb CIF J65828402 i domicili social al carrer Rosselló, número 275 08008 BARCELONA amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, DOS I UNA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. DOS I UNA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que DOS I UNA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic dosiuna@dosiunabarcelona.com Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

DOS I UNA és titular dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc Web així com dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles d’aquest lloc Web, o compta amb l’autorització necessària per a la seva utilització. En virtut del disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, modificació, reutilització, explotació, carregar arxius, enviar per mail, transmetre, usar, tractar, distribuir o comunicació pública, inclosa la modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta Web, amb fins comercials o publicitaris, en qualsevol suport i qualsevol mitjà tècnics, sense l’autorització expressa i per escrit de DOS I UNA o en conseqüència, del titular dels drets corresponent. El nom de dosiunabarcelona.com i els corresponents logotips, colors i disposicions són propietat de DOS I UNA i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització expressa i escrita de DOS I UNA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial aquí presents. A més, l’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció, avís de drets d’autor (“copyright”), altres dades d’identificació de drets de DOS I UNA o dels seus titular incorporats als continguts, o sistema de seguretat implementat en les pàgines del Web. Així mateix, la legitimitat i responsabilitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts aportats per tercers és exclusivament seva.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

DOS I UNA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. DOS I UNA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.
Cistella