POLÍTICA DE COMPRA

1. Termes i condicions

Les presents condicions de venda (les “Política de compra”) regulen l’acord entre l’empresa DUES I UNA S.C.P., d’ara endavant DOS I UNA, amb domicili en Carrer Rosselló, 275 Botiga, 08008 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i CIF J65828402 i el client (“Client”) formalitzat a través del lloc web www.dosiunabarcelona.com (el “Lloc web”) per a l’adquisició per part del Client de productes de DOS I UNA a través del Lloc web. Pot contactar amb nosaltres en el següent núm. de telèfon 93 217 70 32 o en següent correu electrònic: dosiuna@dosiunabarcelona.com

2. Procediment de compra

2.1. Condicions per la compra

Per a poder fer una comanda a través del Lloc web, el Client ha de ser major d’edat (18 anys o més) i ha de ser el client final. Els menors d’edat queden exclosos de manera expressa. Per a poder realitzar una comanda en el Lloc web de DOS I UNA el Client ha d’estar registrat. Les dades del client queden protegits en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya tal i com s’indica en l’apartat Política de Privacitat.

2.2. Com fer la comanda

Per a fer una comanda a través del Lloc web de DOS I UNA ha de seguir aquests passos:

1. Triar els productes desitjats i afegir-los a la “Cistella” amb el botó “Afegir a la cistella”.

2. Finalitzar la compra fent clic a “Visualitzar la cistella” i prement “Vés a caixa” si la comanda està completa o clicar a “Finalitza la compra”

3. Si el client no està registrat haurà de fer-lo en aquest moment. Si per contra ja està registrat només ha d’introduir el seu usuari i contrasenya i es dirigirà de nou a la confirmació de la seva compra.

4. Triar la forma d’enviament que desitgi.

5. Triar la forma de pagament que es prefereix i fer clic en “Realitza la comanda”.

6. Realitzar el pagament. Si el pagament s’autoritza el client veurà la confirmació de la seva compra i automàticament li enviarem un e-mail a la seva adreça de correu electrònic amb la mateixa informació que podrà recuperar quan ho necessiti.

7. En aquest moment la comanda del client queda registrat i comença a tramitar-se a la botiga de DUES I UNA.

DOS I UNA pot canviar la Política de compra en qualsevol moment, sense avís previ al Client. No obstant això, DOS I UNA anunciarà aquest canvi si una comanda es cancel·la per alguna raó de disponibilitat i DUES I UNA reemborsarà (si correspon) el valor de la comanda. Les despeses d’enviament mai es reemborsen, excepte en les circumstàncies descrites en l’apartat Devolucions. Una vegada que el Client hagi rebut de DOS I UNA la confirmació de la seva compra, la Política de compra aplicables al mateix no es poden modificar.

2.3. Disponibilitat dels productes

La culminació d’una comanda a través del Lloc web està subjecta a la disponibilitat del producte. DOS I UNA intenta garantir l’estoc de totes els articles que estan en venda. Si el producte demanat no està disponible o si s’ha esgotat el seu estoc, es comunicarà al Client per correu electrònic i se li reemborsarà l’import pagat abans que transcorrin els 30 dies següents al pagament.

2.4. Dret de DOS I UNA de cancel·lar o de no acceptar una comanda.

DOS I UNA podrà rebutjar qualsevol comanda, cancel·lar-la o no acceptar una comanda confirmada per les següents raons. T’ho notificarem per correu electrònic abans de qualsevol acció, per a tractar de resoldre el problema i retornar qualsevol pagament realitzat:

a) Es va produir un error tècnic o de preus en el Lloc web quan es va realitzar la comanda.

b) El producte que figura en la comanda no està disponible.

c) La informació de pagament facilitada era incorrecta o no verificable.

d) Els sistemes de seguretat indiquen que la comanda és anòmala o pot ser fraudulent.

e) Hi ha raons que indiquen que el Client és menor d’edat (menys de 18 anys).

f) DOS I UNA no ha pogut, després de 3 intents, lliurar la comanda a la direcció facilitada. Si una comanda es cancel·la per alguna de les raons anteriors, DOS I UNA reemborsarà el valor de la comanda i les despeses d’enviament pagats, excepte en els lliuraments fallits detallats en el punt “f”

g) L’enviament és fora de l’Espanya Peninsular i Balears, ja que DOS I UNA no realitza enviaments a Canàries, Ceuta ni Melilla. Així mateix, tampoc realitza enviaments a l’estranger.

h) Per al cas que una vegada formalitzat el pagament, el client canviï l’adreça d’enviament indicada en el formulari. En aquest supòsit, a més serà el client qui es faci càrrec de les despeses d’enviament.

2.5. Verificació de dades

Abans de processar una comanda realitzada pel Client, DOS I UNA pot verificar les dades d’aquest: la seva adreça, la solvència del Client i si pot haver-hi algun frau implicat. Respecte al possible frau, DOS I UNA pot utilitzar una verificació parcialment automàtica de totes les compres per a filtrar les que es considerin anòmales o sospitoses de frau. En el cas de detectar comandes sospitoses de frau poden ser comunicats a les autoritats pertinents, que podran emprendre accions legals contra aquest.

3. Preu i pagament

3.1. Preus i moneda

Els preus i les ofertes que es presenten en el Lloc web inclouen IVA (Impost sobre el valor afegit) i només són vàlids per a les comandes realitzades en línia a través del Lloc web. Aquests preus i ofertes podrien no coincidir amb les disponibles a les botigues DOS I UNA de tot el món. Els preus són en Euros.

3.2. Forma de pagament

Per a pagar la comanda el Client pot utilitzar les següents targetes de crèdit o de dèbit: Visa, Visa Electron, MasterCard o American Express. També s’admet el pagament amb PayPal. El càrrec es realitzarà després de la confirmació de la comanda.

3.3. Canvis en el preu

Els preus que apareixen en el Lloc web poden veure’s modificats en qualsevol moment, no obstant l’anterior, els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Compra. DOS I UNA l’informa que malgrat les actualitzacions meticuloses que es realitzen als preus del Lloc web, podrien contenir errors. Tots els errors que apareguin en els preus es corregiran amb promptitud i no seran vinculants per a DOS I UNA. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes que vostè ha encarregat, l’informarem al més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

3.4. Impost sobre el valor afegit

Per a complir amb l’IVA aplicable segons les normes sobre la venda a distància, es considerarà que els lliuraments es realitzen en l’Estat membre que aparegui en l’adreça de lliurament. D’aquesta manera, totes les compres realitzades a través del Lloc web estaran subjectes a l’IVA.

4. Lliurament

4.1. On i quan

Els lliuraments es realitzen de dilluns a divendres. No es realitzen lliuraments en els caps de setmana ni durant les festes locals. Les comandes només es poden lliurar en residències privades o en oficines. Els lliuraments es realitzen en horari laboral. Per això, per a facilitar els lliuraments, es recomana als Clients que utilitzin les seves adreces de treball o altres adreces on hi hagi algú que pugui rebre la mercaderia.

4.2. Termini de lliurament

Les comandes normalment es lliuren entre 24 i 48 hores des que es formalitza la compra, excloent del còmput dissabtes, diumenges i festius. Normalment es compleix amb el termini de lliurament i, encara que DOS I UNA no pot garantir la puntualitat, totes les comandes es lliuren en un període de 30 dies després de la data de confirmació de recepció de la comanda, com a màxim.

4.3. Verificació a la recepció

El Client ha de verificar l’estat de la mercaderia en rebre-la. Si l’embalatge està danyat, el Client no ha d’acceptar el lliurament. DOS I UNA informa que el lliurament s’ha de verificar en un període de temps raonable després de la seva recepció. En cas que no s’hagi rebut cap comunicació de rebuig dels productes als 30 dies del lliurament, DOS I UNA considerarà que el Client ha acceptat la mateixa. Això no afecta els drets que la legislació vigent atorga al client en matèria de garanties.

5. Despeses d'enviament

Les despeses d’enviament s’apliquen a cada comanda. En cap concepte s’enviaran comandes a zones situades fora de l’Espanya Peninsular i Balears. Si per qualsevol motiu, el client realitzés una comanda amb una adreça de lliurament fora de l’Espanya Peninsular i Balears, aquest no es tramitarà, corrent a més a càrrec del client quantes despeses s’haguessin reportat per a DOS I UNA per aquesta causa. La tarifa de lliurament és de 5€. L’enviament serà gratuït per a compres superiors a 70€.

6. Política de devolucions

6.1. Dret legal de desistiment

Vostè té dret com a consumidor a desistir del contracte actual i sense al·legar cap causa dins dels 14 dies naturals següents al fet que vostè o un tercer autoritzat per vostè hagi rebut el producte. Per a exercir aquest dret de desistiment serà necessari que ens notifiqui aquesta decisió amb una acció manifestament inequívoca a través de l’enviament d’aquest formulari de desistiment (l’ús del qual no és obligatori), a través dels següents canals:

Correu Postal DOS I UNA S.C.P.

Dpto. Atenció al client.
Carrer Rosselló, 275 08008 Barcelona
Correu electrònic
Podrà enviar el formulari al següent correu electrònic: dosiuna@dosiunabarcelona.com

6.2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, retornarem al client tots els pagaments rebuts després de la compra, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del client d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar dins dels 14 dies naturals següents al de la data en la qual se’ns informi de la decisió de desistir del contracte actual. Per al reemborsament es procedirà a utilitzar el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, tret que el client hagi disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. DOS I UNA podrà retenir el reemborsament o fins a haver rebut els béns o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució d’aquests. El client haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Per a poder procedir a la devolució dels béns el client podrà utilitzar els serveis de missatgeria que DOS I UNA posa a la seva disposició, sent que en aquest cas, no es reportaran despeses d’enviament per al client, tret que aquest decideixi utilitzar un mitjà diferent al proposat per DOS I UNA.

6.3. Dret contractual de desistiment

A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris i esmentat en la clàusula anterior, DOS I UNA li concedeix un termini de 30 dies comptats des de la Confirmació d’Enviament per a realitzar devolucions dels productes.

El Client pot retornar el producte adquirit sempre que:

– El producte no s’hagi rentat ni usat de cap forma.

– El producte estigui complet (els elements que formin un parell s’han de retornar junts).

– Els productes s’han de retornar en el seu embalatge i etiquetes originals juntament amb la nota de devolució pertinent. Per cada comanda sola es podrà tramitar una devolució. DOS I UNA durà a terme la inspecció pertinent de la mercaderia retornada. DOS I UNA reemborsarà al Client el preu del producte en un màxim de trenta (30) dies següents de rebre la notificació de devolució del producte. El client també haurà d’assumir les despeses de devolució. En el cas de realitzar la devolució d’un producte en promoció vinculada a quantitats (3×2, segona unitat a meitat de preu, etc.) la promoció serà anul·lada i els productes amb descompte seran facturats al preu complet. En cas que retorni els productes dins del termini contractual del dret de desistiment, però una vegada transcorregut el termini legal, se li reemborsarà únicament el preu pagat per tals productes descomptant les despeses d’enviament. A més, en aquest cas, el client assumirà els costos directes de devolució del producte.

6.4. Devolució de productes defectuosos

En el cas que el client consideri que en el moment del lliurament el producte no compleix amb l’estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb DOS I UNA immediatament a través de qualsevol de les nostres dades de contacte, comunicant les dades del producte i el mal que sofreix. Si després de realitzar les comprovacions oportunes per part de DOS I UNA, es verifica que el producte emmalalteix d’algun defecte, DOS I UNA recollirà sense cap cost per al client el producte, i procedirà a reemborsar-li el preu que el client hagués pagat pel producte així com les despeses d’enviament d’haver existit, en un termini màxim de 14 dies de la recepció per part de DOS I UNA del producte motiu de la devolució.

7. Canvi de productes

Els productes no es poden canviar. Per a obtenir un producte en un altre color o talla, el Client ha de retornar l’article original i realitzar una nova comanda a través del Lloc web de DOS I UNA.

8. Validesa de les ofertes ("OFERTES PROMOCIONALS")

Les ofertes promocionals que es mostren en el Lloc web per a incrementar la venda d’uns certs productes només són vàlides mentre apareixen en el Lloc web, tret que s’especifiqui el contrari en aquest.

9. Responsabilitat

Aquestes Condicions de venda estableixen totes les obligacions i responsabilitats de DOS I UNA respecte al subministrament de productes. No existeixen garanties, condicions ni altres termes que siguin vinculants per a DOS I UNA, excepte les que s’esmenten de manera expressa en les Condicions de venda. Res del que figura en aquestes Condicions de venda limita ni exclou la responsabilitat de DOS I UNA enfront de (I) la mort o els danys personals causats per la negligència de DOS I UNA, (II) el frau, (III) qualsevol incompliment de les obligacions que impliquin les lleis nacionals vigents ni (IV) qualsevol responsabilitat que no es pugui excloure per llei.

10. Legislació aplicada

Les compres realitzades a través del Lloc web de DOS I UNA i sota aquestes Condicions de venda estan subjectes a la legislació espanyola.

11. Jurisdicció competent

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l’aplicació o interpretació de les Condicions de venda, així com els contractes que incorpora, es resoldrà en el fur territorial que correspongui en virtut de la legislació vigent a Espanya. No obstant això, si el Client gaudeix de l’estat de consumidor segons la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i els usuaris, els tribunals competents seran els del lloc de residència del consumidor a Espanya.

12. Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol consulta o incident respecte a la comanda, el Client pot posar-se en contacte amb DOS I UNA: Telefonant al 00 34 93 217 70 32 de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i 16.00 a 20.00 (excepte festius locals i nacionals). A través de la secció Contacta’ns del Lloc web Per correu electrònic, enviant un missatge a dosiuna@dosiunabarcelona.com Per a obtenir informació més detallada sobre les devolucions, consulti en la secció de Devolucions de DOS I UNA i segueixi atentament les instruccions.
Cistella